Naslov ?estitka Damiru ?osi?u - Rodi
Datum 23.04.2010
Uvod

Dana 18 travnja 2010. godine održani su izbori za ?lanove vije?a Gradskih kotara i Mjesnim odbora grada Splita. Autohtona – Hrvatska stranka prava izašla je na Kmanu, Mejašima, Su?idar i Srinjinama..  Treba naglasiti da se biralo po 7 ?lanova, tako da je izborni prag bio veoma visok. Unato? tome na Su?idru je dopredsjednik A-HSP-a Damir ?osi? – Roda uspio u?i u Vije?e. Na Mejašima , Damiru Stapi?u su nedostajala samo 4 glasa da i on u?e, a na podru?ju Kmana i Srinjima smo od 10 lista ostvarili 5 mjesta. Autohtona – Hrvatska stranka prava Split zadovoljna je sa rezultatima izbora.

Opširnije
Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip