Naslov Iz EU-a se tra?i da vratimo hrvatsko-srpski jezik
Datum 22.01.2010
Uvod

Hrvatska bra?o, EU- okupatoru recimo NE ! 

?lanovi vanjskopoliti?kog odbora raspravljat ?e u Bruxellesu o prijedlogu rezolucije o napretku Hrvatske i o 50 amandmana koje su zastupnici podnijeli na tekst parlamentarnog izvjestitelja Swobode. Jedan od njih je i onaj kojim se, radi budu?ih ušteda, traži dogovor s hrvatskim vlastima o "primjerenom" jezi?nom aranžmanu.
 

Opširnije

I u nacrtu parlamentarnog izvjestitelja Hannesa Swobode o kojem je vanjskopoliti?ki odbor ve? raspravljao u prvom ?itanju 5. studenoga prošle godine i u nekoliko amandmana izražava se uvjerenje da ?e Hrvatska prevladati znatne izazove koje stoje pred njom do završetka pregovora te isti?e potreba nastavka reformskih napora, posebice u pravosu?u i javnoj upravi, borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, promicanju manjinskih prava te u restrukturiranju brodogradnje.

Tako?er se navodi da Hrvatska treba nastaviti sa su?enjima za ratne zlo?ine i osigurati Haškom sudu pristup dokumentima koje traži.

U Swobodinu nacrtu se kaže da bi Hrvatska mogla završiti pregovore do sredine 2010. ako ubrza svoje reformske napore, dok se u nekim amandmanima predlaže da se umjesto spominjanja vremenske odrednice (sredina ove godine) stavi izraz uskoro.

U tekstu se pozdravlja potpisivanje arbitražnog sporazuma izme?u Hrvatske i Slovenije i njegovo ratificiranje u Hrvatskom saboru te poziva Sloveniju da to u?ini što prije.

Od Europske komisije se traži da se popis ?lanova arbitražnog suda sastoji samo od "visokokvalificiranih profesionalaca, pravno obrazovanih i sa što je mogu?e više iskustva u arbitraži".

Naj?udniji amandman, iz ?ijeg se teksta ne može sa sigurnoš?u zaklju?iti kamo smjera, podnijele su dvije zastupnice Zelenih, Njemica Franziska Katharina Brantner i Nizozemka Marije Cornelissen.

"Europski parlament skre?e pozornost na ?injenicu da je originalni srpsko-hrvatski jezik sada podijeljen u razne službene jezike u nekim zemljama potencijalnim kandidatima, isti?e da troškovi prijevoda i tuma?enja znatno utje?u na prora?un institucija EU-a te poziva Komisiju da zajedno s hrvatskim vlastima prije pristupanja prona?e primjeran aranžman glede hrvatskog jezika koji ne?e sprje?avati kasnije zaklju?ivanje sveobuhvatnog sporazuma o jezicima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Srbijom kada te zemlje postanu ?lanice EU-a", glasi taj amandman.

Prema odredbama europskog zakonodavstva svaka zemlja ?lanica ima pravo na to da njezin službeni jezik bude jedan od službenih jezika Europske unije.

Vanjskopoliti?ki odbor bi dan poslije, u srijedu, trebao glasovati o prijedlogu rezolucije o napretku Hrvatske, koji se onda upu?uje na raspravu na plenarnu sjednicu. Rasprava i glasovanje na plenarnoj sjednici o?ekuje se u velja?i u Strasbourgu.

Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip