Naslov Dra?en Keleminec predsjednik Savjeta za branitelje i stradalnike Domovinskog rata Koprivni?ko - kri?eva?ke ?upanije
Datum 24.12.2009
Uvod

PRVO OKUPLJANJE SAVJETA ZA BRANITELJE

KOPRIVNICA - Iako bez dnevnog reda i samo sa željom da se upoznaju, po prvi put sastali su se ?lanovi Savjeta za branitelje i stradalnike Domovinskog rata s podru?ja Koprivni?ko-križeva?ke županije. Pored ve? postoje?eg skupštinskog Odbora, Savjet bi trebao biti drugo tijelo koje ?e brinuti o braniteljskim problemima, a ?ine ga predstavnici braniteljskih i udruga roditelja i udovica poginulih, te Ureda državne uprave.
- Zadatak Savjeta je da prou?ava stanje i problematiku socijalnog položaja branitelja i stradalnika Domovinskog rata na podru?ju županije, te županu predlaže mjere njegovog unaprje?enja, prati i poti?e razvoj me?usobnih odnosa Županije i udruga branitelja i stradalnika Domovinskog rata radi osiguranja sustavnog i razvojnog suradni?kog odnosa Županije i naših udruga, rekao je razloge osnivanja Savjeta predsjednik Dražen Keleminec.
Savjet je osnovan na inicijativu Kelemin?evog strana?kog kolege, županijskog vije?nika A-HSP-a Milana Bingule, koji je i predsjednik skupštinskog Odbora za branitelje. Na osniva?koj sjednici ?lanove su pozdravila oba županova zamjenika.
- Sve ono što ovakva tijela kakvo je ovo tijelo u kojem vi sjedite savjetuje županu i tražite od župana, župan ?e kroz svoje ingerencije i kroz Skupštinu provoditi, naglasio je Ivan Pal.
Dožupan Darko Sobota, i sam dragovoljac Domovinskog rata, ?lanovima Savjeta je poru?io:
- Ako mi sami zajedno ne?emo držati do sebe onda ?e i svi ovi oko nas držati još manje. Ja sam uvjeren da mi tu snagu imamo, da ideja imamo, a Županija je tu i zaista s voljom da se najelementarnije potrebe i zadovolje.
Resorni pro?elnik Mladen Antoli? podsjetio je Savjet za branitelje i stradalnike da je u novom prora?unu za njihove udruge osigurano 250.000 kuna, ali i da imaju mogu?nost prijaviti projekte koji se financiraju iz stavke za kulturu, kao i za kune iz županijske Zajednice sportova.

 

RADIO KOPRIVNICA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPUBLIKA   HRVATSKA

Vaš preglednik možda ne podržava prikaz ove slike.  

  KOPRIVNI?KO - KRIŽEVA?KA ŽUPANIJA 
 

Služba ureda župana

Koprivnica, 23. prosinca 2009. 
 

KLASA: 022-05/09-01/45

URBROJ: 2137/1-01-09-20

                                                  Sredstvima javnog priop?avanja

                                                  -Svima- 
 

Održana konstituiraju?a sjednica Savjeta za branitelje i stradalnike Domovinskog rata

Koprivni?ko-križeva?ke županije 
 

      U srijedu, 23. prosinca, u prostorijama Koprivni?ko-križeva?ke županije održana je konstituiraju?a sjednica Savjeta za branitelje i stradalnike Domovinskog rata s podru?ja Koprivni?ko-križeva?ke županije. Za predsjednika Savjeta imenovan je g. Dražen Keleminec, a ostali ?lanovi su: g. Milan Bingula , g. Miljenko Car, g. Zvonko Filip?i?, g. Kruno Sajko, g?a. Vesna Babec, g. Mladen Pavkovi?, g?a. Josipa Franja, g. Rober Vuli?, g. Miralem Ale?kovi? (predstavnici braniteljskih udruga), g?a. Snježana Bos-Pofuk (predstavnica Ureda državne uprave Koprivni?ko-križeva?ke županije), g?a. Gordana Star?evi? Štefi? (predstavnica Ministarstva obitelji, branitelja i me?ugeneracijske solidarnosti) i g?a. Snježana Živko (udovica poginulog branitelja).

    Savjet za branitelje i stradalnike Domovinskog rata osnovan je sa zada?om da prati i prou?ava stanje i problematiku socijalnog položaja branitelja i stradalnika Domovinskog rata na podru?ju Koprivni?ko-križeva?ke županije, te da županu predlaže mjere njegovog unapre?enja. Savjet ima ulogu razmatrati pitanja koja se odnose na utvr?ivanje politike i donošenje akata od zna?aja za socijalni položaj branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Tako?er razmatra inicijative udruga usmjerene ka poboljšanju socijalnog položaja branitelja i stradalnika Domovinskog rata, te prati i poti?e razvoj me?usobnih odnosa Županije i udruga branitelja i stradalnika Domovinskog rata radi osiguranja sustavnog i razvojnog suradni?kog odnosa Županije i tih udruga.

    Konstituiraju?oj sjednici Savjeta prisutan je bio zamjenik župana Darko Sobota, koji je u kratkom obra?anju naglasio da je navedeni Savjet prvo dosad osnovano tijelo u Županiji koje se bavi problemima branitelja. Pohvalio je g. Dražena Keleminca i g. Milana Bingula, na ?iju inicijativu je osnovano ovo tijelo, kao i predstavnike udruga branitelja i stradalnika Domovinskog rata koji su pristali raditi u Savjetu. Istaknuo je da se jedino zajedni?kim nastupom može omogu?iti bolji život braniteljima, koji su nažalost sve zapostavljeniji u društvu.

    Predsjednik Savjeta Dražen Keleminec zahvalio se županu što je omogu?io osnivanje ovog radnog tijela, izrazio je uvjerenje da ?e se njegovo formiranje opravdati, te da ?e se uspjeti u cilju ja?anja dostojanstva branitelja. Sljede?i sastanak Savjeta za branitelje i stradalnike Domovinskog rata Koprivni?ko- križeva?ke županije najavio je za po?etak sljede?e godine.    
 

Pro?elnik Službe ureda župana

Mr.sc. Vladimir Šadek, v.r

Opširnije
Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip