Naslov Zajedni?ka konferencija za novinare H?SP-a i A-HSP-a u ?akovcu
Datum 08.12.2009
Uvod

 

H?SP, A-HSP i HSP ubudu?e ujedinjeni na izbore

 

   "Pravaške stranke Hrvatske odlu?ile su iza?i zajedno ujedinjene na sve predstoje?e izbore - iznijeli su na konferenciji za novinare u ?akovcu Goran Roha?ek, predsjednik Županijskog vije?a Hrvatske ?iste stranke prava, te Dražen Keleminec, predsjednik Autohtone - Hrvatske stranke prava, kao i predstavnici pravaških stranaka. Smatra se da ?e ujedinjeni pravaši imati bolje izborne rezultate, te da ujedinjeni pravaši mogu osvojiti dvadeset saborskih mandata te bitno utjecati na hrvatsku politiku.

   Goran Roha?ek iznio je niz stavova H?SP-a, jedan od stavova je da treba spasiti Hrvatsku iz ralja loše politike. Pravaši kažu da HDZ i SDP vode istu politiku  prema Europi i da bi im bolje stajao naziv komunisti?ka partija HDZ i komunisti?ka partija SDP. - U Hrvatskoj vlada politi?ki i gospodarski kriminal, smatra se da politi?ka mafija vlada zemljom. Radnici su nezadovoljni malim pla?ama, umirovljenici malim mirovinama, poljoprivrednici cijenama i nemogu?noš?u plasmana proizvoda. Svi su u Hrvatskoj nezadovoljni, kaže Roha?ek.

   Ujedinjene pravaške stranke smatraju da je ulazak Hrvatske u EU okupacija kapitalom na štetu vlastitog naroda, uz gubitak samostalnosti zemlje izborene u Domovinskom ratu. - Zemlje su prije okupirane vojnom silom, a sada kapitalom, kaže on.

   Progovoreno je i o mnogim malverzacijama i aferama u zemlji, kritiziran Zakon o radu i njegovo donošenje, koji nedovoljno štiti prava radnika i ?ena.

   Na pitanje novinara za koga ?e pravaške stranke glasovati na predstoje?im izborima za predsjednika države, odgovoreno je da vodstva stranaka preporu?uju svojim ?lanovima da ne glasuju ni za jednog kandidata. Kao razlog navodi se to što se ni jedan kandidat ne zalaže dovoljno za Hrvatsku.

   Tako se smatra da je Nadan Vidoševi? eksponent krupnog kapitala, Zoran Primorac u prevelikoj sprezi s Amerikom i Židovima, a savjetnik mu je navodno i ?lan MOSAD-a, ne dopadaju im se zbog politi?kih stavova ni drugi kandidati. Za Josipovi?a i Hebranga kažu pak da su gotovo jednaki i da vode Hrvatsku ubrzano u novu integraciju gdje ?emo biti ekonomski i politi?ki zavisni, a za Milana Bandi?a da iza njega ima previše afera.

   ?elnici pravaša preporu?uju da njihovi ?lanovi iza?u na izbore tek u drugom krugu, a u prvom samo po osobnoj želji, te da ?e do tada donijeti odluku kojem kandidatu dati glas." (J.Š. Me?imurske novine, 08. prosinca 2009.)

Opširnije
Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip