Naslov TKO ?TITI MILANA BANDI?A ?
Datum 08.12.2009
Uvod

Zbog Bandi?eva slu?aja Buljubaši? - za razliku od HDZ-ova - nitko nije odgovarao. Iza potpuno fiktivnog zapošljavanja Vesne Majher u Autobusnom kolodvoro osobno stoji mo?ni zagreba?ki gradona?elnik. A ona nije jedina koja iz zagreba?ke gradske blagajne prima pla?u, a da radno mjesto nikad nije vidjela. Ni policiju ni Državno odvjetništvo takve malverzacije kao da se ne ti?u.

Opširnije

Kao što se - za razliku od farbanja tunela po Kalmetinu carstvu - nikada ozbiljno nisu zainteresirali za Bandi?evo farbanje zagreba. sporne zamjene zemljišta, Krašograd namještanja poslova kumovima svih vrsta, po špranci zlatnih zahoda . protiv Bandi?a je podignuto dvjestotinjak kaznenih prijava, ali policija ga, kako sam tvrdi, nikada nije pozvala na razgovor. USKOK, navodno, provodi više istraga - samo je Igor Ra?enovi? prijavio više desetaka slu?aja u Zagreba?kim cestama - ali to rade brzinom kojom su svojedobno, sve dok je Sanader držao uzde, istraživali Ron?evi?eve kamione.

Tko štiti Milana Bandi?a da na njegova vrata, bez obzira na to što je posao sinonim korupcije, policija nikada nije zakucala, a i državni ga odvjetnik široko zaobilazi ? Zašto samo u njegovom slu?aju nema one, od predsjednika Mesi?a i premijerke Kosor oduševljeno opjevane, politi?ke volje za obra?un s hobotnicom ? Zašto se država ?isti, a Zagreb za korupciju ostaje free zona ? Promjena na državnoj razini, op?e je mišljenje, povezana je sa Sanaderovim odlaskom. Njegovim povla?enjem padaju blokade, afere eksplodiraju. Izme?u Bandi?a i bivšeg premijera nesumljivo su postojali orta?ki odnosi. Ali Sanader, vidimo, više ne može zaštititi ni svoje najbliže suradnike i ministre. Padaju  jedan po jedan. Možda ni sam više nije nedodirljiv. U tom se smjeru, naime, stvari razvijaju.

Ako nije Sanader, a više nije, tko to nad Bandi?em još uvijek drži kišobran tako da ga se ne doti?u ni policija ni Državno odvjetništvo ? Ako su prvi ljudi u državi, predsjednik Mesi? i premijerka Kosor, u antikorupcijskoj kampanji, ako u tome sudjeluju državne institucije, tko to zagreba?ku hobotnicu drži nedodirljivom?Koje su to linije zapovjedanja i centri mo?i? I dokle dopire njihov utjecaj ako i policiju i Državno odvetništvo uspijevaju kapacitirati ? Ministar policije Karamarko i državni odvjetnik Baji? morali bi pojasniti svoju poštedu za ordinarnu, masovnu i visokoorganiziranu korupciju u Zagrebu. i što to zna?i po državu: tko zapravo vladaju Hrvatskom? oficijelne ili neformalne strukture ? Slu?aj Bandi? implicira da državom više od Vlade i Sabora upravljaju nepoznati mo?nici iz sjene.

Jutarnji list, 07. 12. 2009.

Piše : Jelena Lovri?

Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip