Naslov Milan Bandi? doveo Zagreba?ki holding pred bankrot
Datum 05.12.2009
Uvod

Zašto je Zagreba?ki holding ipak pred bankrotom, kako ga je oštetio sam Grad i zašto možda Bandi? zbog toga želi pobje?i na Pantov?ak otkriva tajni dokument.

Dokument pod nazivom Informacija o financijskim odnosima Grada Zagreba i Zagreba?kog holdinga, koji je uprava te tvrtke sastavila za Grad i Milana Bandi?a, otkriva financijske posljedice katastrofalnih i dugoro?no neodrživih odluka.

Opširnije


Dokument, koji je u posjedu Ve?ernjeg lista, potvrda je da postoji borba da se upravljanje gradskim financijama sre?ivanjem odnosa Grada i Holdinga dovede u razumne okvire, ali borba izme?u Bandi?eve i frakcije Zorana Milanovi?a.

Primjerice, iz Holdinga su upozorili Bandi?a da ZET mogu financirati samo od cijene karata i gradskih subvencija. Grad od 2006. nije ispunjavao svoje obveze pa je ZET-ova likvidnost spašavana sredstvima dobivenima prodajom obveznica i UniCredit leasinga i novcem drugih Holdingovih podružnica.

Kako su ti izvori novca sada iscrpljeni, piše u dokumentu, ZET je "u situaciji da više ne?e mo?i uredno podmirivati sve dospjele obveze".

Samo za razliku u cijeni karata ZET je ove godine trebao dobiti 827 milijuna kuna, a za pla?anje obveza leasinga 127 milijuna kuna. Grad im je prora?unom osigurao 730 milijuna kuna i time Holding ostavio kratkim za 224 milijuna kuna.

Stoga je upravo ta gradska tvrtka najbolji primjer koji pokazuje zašto Bandi? možda želi "zbrisati" iz Gradske uprave na Pantov?ak. Prema rije?ima sugovornika Ve?ernjaka, upravo je on taj koji je ZG Holding doveo pred kolaps.

Naime, spomenutim minusima ZET-a u 2009. zbog nedostatnih subvencija treba pribrojiti još 262 milijuna gubitaka iz prethodne dvije godine. K tome još treba pridodati i rupetinu od 276 milijuna kuna nastalu zbog nabave autobusa i tramvaja te obnove pruga.

Dakle, samo na ZET-u i samo u 2009. Grad je Holdingu uskratio pola milijarde kuna! ZET je tako ukupno potrošio 700 milijuna kuna unutar Holdinga te na taj na?in ugrozio poslovanje cijele tvrtke.

Sve to potvr?uje spomenuti dokument koji analizira me?usobne odnose Grada i Holdinga. Ukazuje na ma?ehinski odnos Grada prema Holdingu, ali i upozorava na neodgovorno pove?avanje ukupnih gradskih troškova.

Nadalje, dokument potvr?uje da je u 2009. klju?ni problem bila loša prodaja stanova na lokaciji Sopnica Jelkovec (za koje, uz Arenu i još neke objekte, Grad Holdingu na ra?un zakupnine duguje 230 mijuna kuna) i propast prodaje zemljišta Zagrep?anke .

Procijenjeno je u dokumentu da im samo za zapo?ete projekte trebaju 1,2 milijarde kuna te da bez novog, svježeg novca ne?e mo?i pla?ati izvo?a?e radova.

Polovica novca od obveznica, od 2,19 milijardi kuna, potrošena je za kupnju nekretnina (Gredelj, Zagrep?anka, Mandi?eva, Vukovarska), a 20-ak posto na saniranje rupa u ZET-u i upravljanje sportskim objektima.

U slu?aju da se krene u hitnu akciju, za sanaciju Holdinga ?e biti potrebno barem desetak godina, uz krupna odricanja.

NET.HR

Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip