Naslov
Datum 17.09.2009
Uvod

 

  • glavna urednica informativnog programa HTV-a, Hloverka Novak – Srzi?
  • direktor programa Hrvatskog radija, Duško Radi?
  • ravnatelj HRT-a, Vanja Sutli?
  • sredstvima priop?avanja 

P R O S V J E D

 

Autohtona – Hrvatska stranka prava ( bivši Hrvatski pravaši – Hrvatski pravaški pokret ) sazvala je zajedno sa Hrvatskom ?istom strankom prava tiskovnu konferenciju u svezi samo jedne teme, a to je nevi?en medijski prostor, koji ste dali nepostoje?oj stranci Ruže Tomaši?. Na tiskovnoj konferenciji, htjeli smo demantirati izjave Ruže Tomaši?, koja na vašoj ( ne našoj ) televiziji i radiju tvrdi da ?e se naše stranke ukinuti ( studio Županja, 11. 09. ). Htjeli smo demantirati njezine izjave, da naši ?lanovi ( A-HSP i H?SP ) masovno ne prelaze u njezine redove. U skladu sa zakonom o medijima i radi demokracije, trebali ste dozvoliti našim strankama na obranu. Jasno je zašto niste došli na našu tiskovnu i dozvolili nam demante.

Tvrdimo, jer poznajemo zakon ( trebali bi i vi ) da se HSP dr. Ante Star?evi? ne može registrirati. Na mnoge naše pritužbe, zašto ne pratite rad naše stranke , uvijek su bila samo dva odgovora : šutnja ili ne pratimo rad neparlamentarnih stranaka. Ako ne pratite rad neparlamentarnih stranaka, objasnite nam onda, zašto ste dali nevjerovatan prostor Ruži Tomaši? i Peri Kova?evi?u, koji niti nemaju stranku, a kamoli parlamentaran status. Ako ste obra?ivali temu “pravaši”, zašto niste pozvali u svoje emisije i naše dvije stranke ? Autohtona – Hrvatska stranka prava na zadnjim lokalnim izborima ušla je u neka gradska i op?inska vije?a , a u Koprivni?ko – križeva?koj županiji sudjeluje u vlasti. Hrvatska ?ista stranka prava ima tako?er dosta vije?nika i ima vije?nike u Splitsko – dalmatinskoj županiji. Odgovorite nam zašto forsirate Ružu Tomaši?, a nas držite u izolaciji i cenzuri ? Iz mnogih HDZ-ovih i HTV-ovih izvora doznali smo da ste upravo Vi , gospo?o Hloverka dobili zada?u iz središnjice HDZ-a, o potrebnoj podršci i pra?enju Ruže Tomaši?. Znamo o tome i vjerujte da vašim nedolaskom na našu tiskovnu konferenciju, potvrdili samo ovo što svakodnevno ?ujemo. Gospo?o Hloverka, tvrdim vam da ne?ete uspjeti razbiti pravaški korpus u Hrvatskoj.

To ide i vas gosp. Radi?u i Sutli?u. Stvorili ste od Hrvatskog radija i Hrvatske televizije bilten HDZ-a. Želim vas samo izvjestiti da ste svojim prljavim poslovima još više ujedinili postoje?e pravaške stranke, koje ?e zajedno iza?i na predstoje?e izbore. Razmislite o tome ! Zbog ovog što ?inite, lako bi se moglo dogoditi da naša koalicija, nakon izbora u svom prvom zahtjevu, zahtjeva vašu smjenu, jer niste profesionalci i objektivni novinari, ve? sve radite po zadatku partije HDZ-a. Samo vi i dalje forsirajte bandi?evog ?ovjeka Peru Kova?evi?a i HDZ-ovku Ružu Tomaši?. I dalje nas cenzurirajte, jer “tko se zadnji smije najsla?e se smije”. Ja, ovaj dopis svjesno pišem i molim da me prijavite policiji za uznemiravanje i prijetnje vašim smjenama.

Imate li smjelosti i hrabrosti ispraviti pogreške, koje ste svjesno u?inili i napokon po?eti pratiti rad A-HSP-a i H?SP-a ? Da li ste spremni pozvati me kao predsjednika A-HSP-a i Josipa Miljka kao predsjednika H?SP-a, na vaš HTV i Hrvatski radio ? Su?eljite nas sa vašom propalom politi?arkom i vašom miljenicom Ružom Tomaši?. Vjerujte, da nakon te emisije, Ruža Tomaši? više nikad ne bi lagala, kao što je lagala u svezi ubojstva dopredsjednika HSP-a Ante Paradžika.

PREKINITE CENZURU, VRATITE DEMOKRACIJU !

 

Autohtona – Hrvatska stranka prava

 

predsjednik, Dražen Keleminec

Opširnije
Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip