Naslov Autohtona - Hrvatska stranka prava - Gare?nica
Datum 14.09.2009
Uvod

Dana 13. rujna 2009. Autohtona - Hrvatska stranka prava sa dvije ekipe iz Garešnice i Zagreba sudjelovala je na natjecanju politi?kih stranaka u športskom ribolovu pod nazivom " Lov u mutnom" na jezeru Skresovi u Garešnici. Sudjelovalo je devet strana?kih ekipa , a rezultat nije bio važan.

Istog dana u Garešnici  je održan i Izborni zbor Gradske organizacije Autohtone - Hrvatske stranke prava. Za predsjednika ponovno je izabran Marijan Vidovi?, za dopredsjednike izabrani su Mladen Plavoti? i Ivan Piria, za tajnika izabrana je Sla?ana Vidovi?, rizni?ara Zlatko Križan, a za ?lanove Izvršnog odbora Velimir Mihaljinac, Marijo Vidovi? i Željko Krajnovi?-

Opširnije
Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip