Naslov Sjednica Glavnog sto?era A-HSP-a
Datum 12.09.2009
Uvod

Dana 12. rujna 2009. u prostorijama stranke, Ilica 31 u Zagrebu održana je sjednica Glavnog stožera Autohtone – Hrvatske stranke prava.

A-HSP je dana 11. rujna 2009. god. od Središnji državni ured za upravu zaprimilo rješenje o registraciji stranke. A-HSP je nastao od Hrvatskih pravaša – Hrvatskog pravaškog pokreta.

Za predsjednika Glavnog stožera Autohtone – Hrvatske stranke prava izabran je gosp. Davor Vui? dipl.ing.sig. iz Siska, za dopredsjednike izabrani su Erika ?ilog iz ?a?inaca i Šime Toli? iz Stuttgarta.

Glavni stožer je povodom kandidature za predsjednika Hrvatske donio odluku kojom podržavamo ideju prof.dr.sc. Josipa Jur?evi?a o predkampanji nacionalnih kandidata. Damir ?osi? iz Splita, Rudolf Forko iz Zlatara i Josip Grma?a iz Zagreba u ime A-HSP obavit ?e razgovore oko ideje o predkampanji.

Glavni stožer je podržao osnivanja Kluba mladih A-HSP-a. Predsjednica inicijativnog odbora je Maja Topolski iz Koprivnice. Osniva?ka skupština održat ?e se dana 10. listopada 2009. s po?etkom od 12, 00 sati u prostorijama stranke Ilica 31 u Zagrebu. Svi zainteresirani mogu se javiti na mladezahsp@gmail.com

Glavni stožer donio je sljede?u deklaraciju :

-Povodom dogovora premijerke Jadranke Kosor i Boruta Pahora u Ljubljani o deblokiranju pregovora Hrvatske s Europskom unijom i rješavanje grani?kog spora pregovorima, A-HSP smatra da oni nemaju pravo na tajanstvenost ve? moraju obznaniti hrvatskoj javnosti njihov dogovor. A-HSP zbog tajanstvenosti sumnja u trgovinu hrvatskog teritorija koji je nedopustiv i štetan.

-A-HSP odlu?no se protivi ulasku Hrvatske u Europsku uniju. Hrvatska se treba pouzdati prije svega, u vlastite snage, a ne u EU koja je uništila i razorila hrvatsko gospodarstvo uz pomo? doma?ih lopova i izdajnika.

-A-HSP traži od Slovenije da povu?e svoju vojsku sa Svete Gere koja se nalazi na podru?ju hrvatskog teritorija.

-A-HSP od Vlade traži hitno uspostavljanje gospodarskog pojasa na Jadranu jer samo tako možemo sprije?iti plja?ku talijanskih i slovenskih ribara u našem moru.

-A-HSP vjeruje u novo Irsko odbijanje na referendumu Lisabonskog sporazuma, koji ?e se uskoro održati. Irska je danas u vrlo teškoj situaciji u koju ju je dovela masonska Europska unija.

-A-HSP od Vlade traži ukidanje kriznog poreza i vra?anje stope PDV-a na 22 posto.

-A-HSP ?e i dalje raditi na okupljanju pravaša te raditi na zajedni?kom nastupu na izborima.

-A-HSP traži od HTV-a da prekine cenzuru prema našoj stranci i njihovim lažnim argumentima da nas ne prate zbog toga što nismo parlamentarna stranka.Ako HTV ne prati rad neparlamentarnih stranka pitamo kako to da se objavljuje svaka tiskovna konferencija Ruže Tomaši? i Pere Kova?evi?a. Oni nemaju niti stranku niti mandate u Saboru ali imaju stranku na vlasti koja im je omogu?ila toliku medijsku promociju kao Anti ?api?u 1993. godine kod smjenjivanja Dobroslava Parage.

-A-HSP osu?uje osnivanje nove pravaške stranke u Hrvatskoj koju pokre?u Ruža Tomaši? i Pero Kova?evi?. Osnivanje nove pravaške stranke je dodatno razbijanje , a ne spašavanje. Tako?er osu?ujemo izjavu Ruže Tomaši? na HTV-u, koju je dala 11. rujna iz Županje, da ?e se sve pravaške stranke ukinuti i pristupiti u njezinu. A-HSP ne smatra Peru Kova?evi?a pravašem, a Ruža Tomaši? prvo mora progovoriti tko je ubio dopredsjednika HSP-a Antu Paradžika pa neka se onda poziva na poštenje i pravaštvo. Pozivamo pravaše da ne nasjedaju na njihovu igru, jer iza njih netko stoji, za koje samo oni znaju, a mi sumnjamo.                                                   

                                                                        Autohtona – Hrvatska stranka prava

                                                            Glavni stožer, predsjednik, Davor Vui?  dipl.ing.sig.

Opširnije
Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip