Naslov KRIZA ?E NAJVI?E POGODITI ONE NAJSIROMA?NIJE
Datum 26.07.2009
Uvod

ZAGREB - Zakonom kojim se uvodi krizni porez na pla?e i mirovine Vlada ukida i uskla?ivanje mirovina s rastom pla?a i troškova života u sljede?oj godini. Tako ?e u sljede?oj godini umirovljenici, bez obzira na to koliko ?e rasti troškovi života ili pla?e, što je manje vjerojatno, dobivati istu mirovinu kao i na kraju ove godine. U me?uvremenu ?e mirovine još jednom i to u rujnu biti uskla?ene s troškovima života i rastom pla?a, pa ?e se pove?ati za 1,25 posto, a one iznad tri tisu?e kuna padat ?e za dva ili ?etiri posto, koliki ?e biti krizni porez. Takve mirovine ispla?ivat ?e se cijelu sljede?u godinu. To zna?i da ?e štednja, u koju je Vlada uklju?ila i obustavu uskla?ivanja mirovina, zapravo pogoditi i umirovljenike ?ija su mjese?na primanja 1.500 ili dvije tisu?e kuna. Pove?anje mirovina na temelju uskla?ivanja ne bi bilo veliko jer vjerojatno ne?e biti rasta pla?a, ali ?e s obzirom na pove?anje PDV-a svakako sko?iti životni troškovi.
 
Opširnije

Potez neustavan?
Vlada takav manevar ne?e ugraditi u zakon o mirovinskom osiguranju, nego njegove ?lanke suspendira, potpuno zakonom o novim porezima. Za HSU-ovca Silvana Hrelju je suspendiranje radno-socijalnih prava zakonom koji regulira poreze znak da je Vlada u žurbi, pa se pita zašto u Sabor uz rebalans prora?una šalju osam zakona kad su tom logikom mogli sve promijeniti jednim poreznim zakonom. U Hrvatskoj se ve? doga?alo da se odredbe mirovisnkog zakona suspendiraju nekim drugim zakonom. To je primjerice 2001. godine ?inila i tadašnja vlada Ivice Ra?ana i to u zakonu o izvršenju državnog prora?una, ali je brzo promijenila te svoje odluke. I SDP-ovac Davorko Vidovi? kaže da ni pravnici s kojima je razgovarao nisu sigurni može li Vlada jednim zakonom ukinuti odredbe i to suštinske u drugom zakonu koji se ti?e radno-socijalnih prava.
- Osim ako to ne ?ine zato da ne bi smanjivali mirovine ako predvi?aju da ?e u sljede?oj godini biti takva kataklizma i da ?e pla?e toliko drasti?no padati - isti?e Vidovi?. Njemu se takav potez Vlade ?ini protivnim Ustavu koji koji garantira socijalnu jednakost i solidarnost.

Od PDV-a 502 milijuna
S druge strane, Vlada je još jednom odlu?ila pove?ati davanja poljoprivrednicima pa su sredstva za isplatu subvencija u poljoprivredi pove?ana za više od 468 milijuna kuna, odnosno za gotovo 15 posto. Dio se skupio uštedom po drugim ministarstvima, a dio ?e oko 120 milijuna kuna preraspodijeliti samo Ministarstvo poljoprivrede. Nije ni ?udo što je onda država u svom prora?unu rashode uspjela smanjiti tek za 169 milijuna kuna iako ?e od kriznog poreza do kraja godine skupiti 755 milijuna kuna, a od naplate PDV-a po ve?oj stopi zaradit ?e se 502 milijuna kuna. Prema Vladinim projekcijama od poreza na luksuz, odnosno pove?anja poreza na skupe automobile i jahte, Vlada bi mogla do kraja godine zaraditi 30 milijuna kuna. U novom rebalansu srezane su i intelektulane usluge za 30 milijuna kuna, te reprezentacija za osam milijuna kuna.

Jagoda Mari?
 

Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip