Naslov WC papir gradona?elniku da ga dobro iskoristi
Datum 19. ožujka 2009.
Uvod
Javno.hr
Potaknuti WC-ima od 1,55 milijuna kuna, Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret darovao je Bandi?u i Milanovi?u toaletni papir.

WC papir gradona?elniku da ga dobro iskoristi

Zagreba?ki gradona?elnik Milan Bandi? i predsjednik SDP-a Zoran Milanovi? dobili su na dar - toaletni papir. Naime, iako je WC papir egzistencijalna potreba, Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret darovali su ga kako bi ukazali na, rekli su ispred zgrade Gradskog poglavarstva, organizirani kriminal u gradu i pogodovanje Milanu Penavi, ?ija je tvrtka Tigra za 1,55 milijuna kuna postavila dva montažna WC-a na tramvajskim okretištima u Dubravi i Dubcu.

Opširnije

Pošto su izgradili ekskluzivni WC, mi im darujemo ekskluzivni WC papir s natpisima za Milana Bandi?a i Zorana Milanovi?a. Pod parolom 'pošteni', SDP kre?e u lokalne izbore tako da plja?ka gra?ane i tim novcem financira predizbornu kampanju. Mi smo DORH-u i USKOK-u ve? prijavili Milana Bandi?a. Ali naša pravna država ništa ne poduzima jer je Milan Bandi? institucija, a DORH, kada su u pitanju institucije, ne smije reagirati - kazao je predsjednik HP-HPP-a Dražen Keleminec, te se uputio u zgradu Gradskog poglavarstva.

Nakon Bandi?a, WC papir stigao i na Iblerov trg

Jelena Kova?evi?-.--.-
Photo Jelena Kova?evi?  
?ekaju?i na porti, ?lanovi HP-HPP-a ugledali su gradona?elnika, te mu osobno predali dar.

- Želimo da ga dobro iskoristite! - poru?ili su mu.

- Dobro je, sve je u redu - smireno je kazao Bandi? primaju?i dar.

Me?utim, samo minutu kasnije toaletni papir je predao savjetniku Stipi Zebi, te se uputio na sjednicu Gradskog poglavarstva kao da se ništa nije dogodilo.

Zadovoljni ?lanovi HP-HPP-a potom su se zaputili prema Iblerovom trgu, gdje su jednak dar predali Milanovi?evoj tajnici, budu?i da predsjednik SDP-a nije bio u uredu.

- Dobro je Bandi? napravio s WC-ima jer su dvije rije?i koje su bile podcijenjene, mislim na fiziološko osloba?anje, sranje i pišanje, uzdignute na višu razinu - kazao je Vladimir Vickovi?, ina?e kandidat za predsjednika Gradske skupštine na lokalnim izborima.

Podsjetimo, Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret ve? je darovao Bandi?a. U studenom prošle godine na adresu Trg Stjepana Radi?a poslali su paket s pravom svinjskom kosti i porukom: ''Ak' vam nije dost', evo vam jedna kost''. Gradona?elnik Bandi? tada nije htio potvrditi da je primio paket, ve? je na vrata Hrvatskih pravaša stigla - policija.

Autor : Jelena Kova?evi?

Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip