Naslov Novi ogranak u Dubravi
Datum 18. ožujka 2009.
Uvod

Gradska organizacija Hrvatskih pravaša - Hrvatskog pravaškog pokreta Zagreb, dana 18. ožujka 2009. godine osnovala je  novi ogranak za Dubravu. Za predsjednika HP-HPP Dubrava izabran je Ivan Škunca, tajnika Krešimir Šiki?, a za ?lanove izvršnog odbora : dr. Josip Petrovi?, Marijan Mami?, Polde Matovina i Slavko Nem?i?. 

Opširnije
Meni/Izbornik
Korisnik Drazen Keleminec, 0
Datum ažuriranja
Ip